Varnostna podjetja ter varovanje objektov

Sledat, programska oprema za varnostna podjetja in varovanje objektov je edinstvena rešitev saj preko ene spletne aplikacije omogoča sledenje vozil in kontrolo varnostnih obhodov v realnem času, kar pripomore k preglednejšemu, natančnejšemu ter posledično učinkovitejšemu poslovanju. Sledat rešitve so primerne za tista varnostna podjetja, ki potrebujejo stalen nadzor nad vozili, istočasno pa potrebujejo tudi orodje za nadzor nad delom varnostnikov znotraj ali zunaj objektov, ki jih varujejo.

Varovanje objektov - Preproste in prilagodljive programske rešitve za varnostna podjetja

Program za varnost ter varovanje objektov sestavljajo …

Sledenje vozil

Sledat sistem za sledenje vozil vam omogoča oddaljeno spremljanje, varovanje in nadzor nad vašimi vozili, hitro obveščanje in takojšnje ukrepanje v primeru težav ali nedovoljenega stanja. Sistem poleg sledenja vozil v realnem času in pregleda zgodovine voženj omogoča dvosmerno komunikacijo ter lokacijsko napotitev na telefon ali Garmin napravo, imobilizacijo vozila na daljavo, sprožitev alarma ob pritisku stikala za paniko v vozilu, spremljanje svetlobne signalizacije in nadzor nad odpiranjem trezorja ali drugih zaščitenih vrat in še mnogo več.

Spletna pisarna

Spletna pisarna je namenjena celoviti podpori poslovanja, saj omogoča, da se podatki iz naprav (vozil, telefonov) zbirajo, urejajo in shranjujejo za pregled in nadaljnjo uporabo.  Spletna pisarna omogoča izdelavo potnih nalogov, pregled in pripravo poročil o opravljenem delu po različnih kriterijih (po vozilu, varnostniku, datumu, času, lokaciji, pravočasnosti obhodov, itd.). Zbrane podatke lahko izvozite v excel ali PDF obliko in jih uporabite kot dokaz oziroma potrditev za dobro opravljeno delo ali kot prilogo k računu.

Mobilna pisarna

Sitem Sledat Guard Tour je rešitev namenjena varnostnim podjetjem za nadzor, spremljanje in analiziranje varnostnih obhodov v realnem času. Sistem sestavlja android mobilni telefon, ki podpira NFC, na katerega se naloži mobilna aplikacija Sledat in brez-kontaktne medije (RFID ključi, nalepke), ki se jih namesti v prostor ali na objekt.

Z dotikom telefona in brez-kontaktnega medija se podatki o varnostniku, času registracije, lokaciji, delovni nalogi, začetku in zaključku dela sproti preko mobilnega omrežja pošiljajo v nadzorni center, kjer nadrejeni v realnem času spremlja delo varnostnika. Poleg tega sistem omogoča tudi nadzor nad zaporedjem izvajanja obhodov in nastavitev opozoril v primeru da RFID ključ ni bil odčitan ali obhod ni bil opravljen v celoti oziroma po pravilnem vrstnem redu. Preko mobilne aplikacije lahko varnostnik pošilja slike in sporočila iz terena ter v primeru ogroženosti s pritiskom na panik tipko sproži alarm v nadzornem centru.

Dodatna oprema za varnostnike

Radijske postaje

Ročne in mobilne radijske postaje

 • ICOM
 • Midland
 • Polmar
 • President
 • Lafayett

Dodatni pribor

 • Polnilci radijskih postaj
 • Ročni mikrofoni
 • Slušalke z mikrofoni
 • Antene
 • Laringofoni
 • Pretvorniki

Bi morda želeli …

Spoznati ekipo in stopiti v kontakt z nami?

Spoznati Sledat rešitve in brezplačno preizkusiti program?

… in kaj vam nudimo še poleg?

Znanje in razvoj

Vsa programska oprema je plod lastnega razvoja že vse od leta 1996

Popolna prilagoditev

Ravno zaradi lastnega razvoja je vsa programska oprema prilagodljiva tudi najzahtevnejšim in raznolikim načinom poslovanja

Podpora strankam

Odlikuje nas hitra odzivnost ter takojšnja pomoč

Nasveti in dejstva iz prve roke

“Sledat rešitve omogočajo večji nadzor, nižje stroške, boljšo varnost, storilnost in preglednost pri poslovanju in izvajanju delovnih aktivnosti na terenu v realnem času.”

Robert Zorc Izvršni direktor

“Sledenje vozil in delovnih procesov uporablja večina podjetij, katerim je sledenje del delovnega procesa. Ravno zato je vsem poznano, da nobeden sistem ni povsem natančen z izjemo SLEDAT sledenja, ki uporablja “Real time” sledenje, ki te podatke sproti beleži in neposredno prikazuje na vašem zaslonu”

Tibor Bitežnik Programer

“Spletna pisarna je nepogrešljivo dopolnilo k Sledat telematskim rešitvam, ki se lahko integrira tudi v delovne procese podjetjem, katera že uporabljajo druge oblike sledenja vozil ali delovnih procesov. Kljub nedolžnemu imenu je Spletna pisarna izredno močno delovno orodje, ki iz ene točke nudi vodenje celotnega poslovnega procesa v vašem podjetju.”

Uroš Spruk Direktor

“Vsa programska oprema je plod našega lastnega razvoja in je že v osnovi narejena tako, da je primerna in prilagodljiva tudi za najzahtevnejše in razpršene načine poslovanja z zelo specifičnimi ali različnimi dejavnostmi. Prilagodimo vam lahko vse od sledenja vozil, delavcev, delovnih procesov. Prav tako tudi način uporabe Spletne pisarne ter vse do prilagoditve Mobilne pisarne vašim delavcem na terenu.”

Rok Špacapan Programer

“Spletne pisarna vam omogoča spremljanje poteka vsakega dela in projekta, ki se odvijajo pri vašem delu in tako poskrbite, da delo teče gladko od začetka do konca. Z uporabo spletne pisarne bo vaše poslovanje hitrejše, učinkovitejše in kar je najpomembneje, bolj donosno! Prednost Spletne pisarne je predvsem v tem, da je izredno prilagodljiva in jo je moč povezati v vsak delovni proces v podjetju.”

Gregor Beguš Vodja komerciale

“Dobra in jasna komunikacija med zaposlenimi je vedno ključ do uspešno opravljenega dela. Vendar se sporazumevanje ljudi znotraj pisarne v primerjavi z vozniki ali delavci na terenu, bistveno razlikuje v tem, da se skozi telefonske pogovore in tekstovna sporočila med kontekstom izgubi marsikatera pomembna informacija. Zato Sledat – Mobilna pisarna omogoča jasno posredovanje nalog in potrjevanje le-teh ko so opravljene.”

Štefka Spruk Dežurna služba