KMETIJSTVO

TRADICIJA, KVALITETA, ZAUPANJE

Sledat Fullfarm – tehnološke rešitve v oblaku za kmetijska gospodarstva

Sledat Fullfarm je informacijska rešitev v oblaku namenjena podpori in vodenju vseh ključnih podatkov o opravilih na kmetijskih gospodarstvih tako v pisarni kot tudi na terenu. Informacijsko rešitev sestavlja spletna aplikacija, ki je namenjena vnosu in vodenju različnih evidenc ter mobilna aplikacija, ki je namenjena zajemanje podatkov neposredno na terenu. Kmetijske evidence.

Sledat Fullfarm je rešitev sestavljena iz več modulov, ki tvorijo enoten in učinkoviti sistem prilagojen potrebam in zahtevam vašega kmetijskega gospodarstva.

Izberite modul s klikom na ikono na drevesu.

LEGENDA IKON NA DREVESU

Sledat Fullfarm je rešitev sestavljena iz več modulov, ki tvorijo enoten in učinkoviti sistem prilagojen  potrebam in zahtevam vašega kmetijskega gospodarstva.

Kmetija

Modul je namenjen vnosu, vodenju in urejanju vseh ključnih podatkov o kmetiji. Poleg podatkov lahko preko modula shranjujete tudi vse pomembne dokumente.

Živinoreja

Modul je namenjen vnosu, vodenju in urejanju vseh ključnih podatkov o živalih na vašem kmetijskem gospodarstvu. Preko modula se vnašajo podatki o prihodu, odhodu živali, o poteku pripusta in zdravljenja, o trenutnem statusu živali, o paši in še mnogo več. Preko modula shranjujete tudi celotno živalsko dokumentacijo po posamezni živali ali skupini živali.

Perutninarstvo

Modul je namenjen vnosu, vodenju in urejanju vseh ključnih podatkov o šaržah perutnine na vašem kmetijskem gospodarstvu. Preko modula se vnašajo osnovni podatki za posamezno šaržo ter drugi podatki o prehrani, zdravju in še mnogo več. Vnos in pregled evidence o prodaji šarž.

Poljedelstvo

Modul je namenjen vnosu, vodenju in urejanju vseh ključnih podatkov o obdelovalnih površinah, vrstah opravil, vrsto kmetijske rastline in času trajanja posameznega opravila. Evidenca uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Vodenje analiza tal in načrt gnojenja za posamezni GERK. Poleg tega lahko preko modula vnašate podatke o stroških ter uporabljenih sredstvih ter surovinah.

Travinje

Modul je namenjen vnosu, vodenju in urejanju vseh ključnih podatkov o obdelovanju travniških površin. Vnos in pregled pridelave količine travinja. Vodenje analiza tal in načrt gnojenja za posamezni GERK Evidenca obdelave površin, čas trajanja obdelave ter mnogo več. Poleg tega lahko preko modula vnašate podatke o stroških ter uporabljenih sredstvih ter surovinah.

Hmeljarstvo

Modul je namenjen vnosu, vodenju in urejanju vseh ključnih podatkov o obdelovalnih površinah, vrstah opravil, vrsto kmetijske rastline in času trajanja posameznega opravila. Evidenca uporabe fitofarmacevtskih sredstev, stanje hmelja, evidenca pridelave hmelja. Poleg tega lahko preko modula vnašate podatke o stroških ter uporabljenih sredstvih ter surovinah.

Čebelarstvo

Modul je namenjen vnosu, vodenju in urejanju vseh ključnih podatkov, ki jih potrebujete za čebelarjenje. Preko modula se vnaša osnovne podatke o čebelnjakih, dnevnik hranjenja čebel, točenje medu in odstranjevanja satnic ter vodenje evidence zdravljenja čebeljih družin.

Sadjarstvo

Modul omogoča celovito vodenje opravil v sadovnjakih, evidenco uporabe fitofarmacevtskih sredstev, beležko opazovanj, katera omogoča preprosto vodenje za majhna, srednja in velika kmetijska gospodarstva. Omogoča hiter pregled pridelave količine sadežov.

Vinogradništvo

Modul omogoča celovito vodenje opravil v vinogradih, evidenco uporabe fitofarmacevtskih sredstev, gnojenja ter KOPOP avtomatični izpis predpisanih obrazcev. Prihranite na času in optimizarajte svoje delo. Omogoča hiter pregled pridelave količine grozdja.

Strojne usluge

Modul namenjen vnosu in vodenju evidenc o opravljenih strojnih delih na kmetiji in opravljenih storitvah izven kmetije.

Partnerji

Modul omogoča vnos osnovnih in kontaktih podatkov o vaših poslovnih partnerjih, shranjevanje različne dokumentacije in vodenje odnosa z njimi (CRM).

Prodaja

Modul omogoča izdajanje računov, vodenje evidence izdanih računov in prejetih računov vključno s prilogami.

Sledenje živali

Modul sestavlja sistem Sledat ter sledilna naprava na živali, ki omogoča spremljanje lokacije živali na paši.

Pametni senzorji

Spremljanje in nadzor temperature in vlage v hlevu, v skladišču pri perutnini oziroma glede na potrebe. Omogoča regulacijo temperature in vlage v prostoru.

Prijava na E-Novice

5 + 15 =

Prijava na E-Novice

3 + 7 =

Vaša kmetija vedno in povsod z vami

Podatki o stanju na kmetijskem gospodarstvu so najbolj uporabni takrat, ko lahko do njih dostopamo neposredno v hlevu, na njivi ali v sadovnjaku. Prav temu je bila razvita Sledat mobilna aplikacija, ki vam omogoča, da lahko preko pametnega telefona ali tablice kjerkoli in kadarkoli vnašate podatke oziroma dostopate do vnesenih podatkov na mestu, kjer jih potrebujete. Vneseni podatki se ob tem samodejno shranjujejo neposredno na strežnik in prikažejo v spletni aplikaciji. Spletna aplikacija omogoča pripravo podatkov za različna poročila, ter pri strateškem odločanju.

Zamudnega beleženja in pozabljanja je sedaj konec!

Z mobilno aplikacijo vse informacije o živalih ali opravilih na polju, odslej lahko vnašate in pregledujete neposredno na mestu nastanka. S tem si zagotovite točnost in ažurnost ter preprečite, da se vnos dogodka ali opravila ne pozabi.

Ne izgubljajte več časa, sistem omogoča avtomatični izpis predpisanih KOPOP obrazcev!

PREDNOSTI IN KORISTI

  • Zmanjšanje investicijskih stroškov za IT infrastrukturo ter vzdrževanje
  • Paket prilagojen na velikost kmetijskega gospodarstva ter izbrane module
  • Namesto papirja uporabljate tablico ali pametni telefon
  • Poenostavljeno in stroškovno bolj učinkovito vodenje kmetijskega gospodarstva
  • Vse kar potrebujete je spletni brskalnik in internetno povezavo
  • Vnos podatkov preko mobilne aplikacije tudi v stanju brez internetne ali mobilne povezave
  • Brez nepotrebnega prepisovanja podatkov
  • Zajem in shranjevanje fotografij neposredno na terenu
  • Priprava in izvoz prilagojenih poročil
  • Hitra vzpostavitev in enostavna uporaba

NAROČNIŠKI PAKETI:

Naročniški paketi Sledat so pripravljeni tako, da omogočajo izbiro tistih funkcionalnosti, ki jih kmetijsko gospodarstvo dejansko potrebuje pri svojem poslovanju. Cena posameznega paketa je odvisna od izbranih modulov in števila uporabnikov.

 

Rešitev preizkusilo že več kot 100 slovenskih kmetij in strokovnjakov na področju kmetijstva.

Mnenje uporabnika Toni Kukenberger, univ. dipl. inž. zoot., Inovativni mladi kmet 2016:

”Sledat program mi je zelo všeč zato, ker je ustvarjalna ekipa izredno odzivna, prilagodijo se željam in program preprosto deluje. Vnašanje podatkov je zelo hitro in pregledno, tudi vnos zlahka osvojiš in vzame le nekaj sekund. Tako enostavnega programa še nisem preizkusil in z njim sem zelo zadovoljen. Poleg tega je pa tudi cenovno izredno ugoden.”  

Predstavitev Sledat rešitev na portalu Agrobiznis, vabljeni za ogled kliknite TUKAJ.

CONTACT

If you want more information about our products and services, you can contact us without hesitation by phone or e-mail. You can also use the contact form.

Uscom d.o.o.

Polhov Gradec 93
1355 Polhov Gradec

T: +386 1 200 60 40

M: +386 41 410 510

E: info@sledat.com